ΑΠΟΦ 3/1996: :Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας (144809)

Αρθρο :0


   ΦΕΚ Β`15/1996 Αριθ. 1023/2/37-ια.
   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3    
   Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας.
  
  
 
           Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 
  Εχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ. β`, στ` και 5 του Ν.
1481/1984 (Α` -152) "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 15θO/1986 (Α` -
49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α` - 147).
 
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 445/1θ37 (Α` - 22) "Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινημστογράφων
διατάξεων".
 
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α` - 137)
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά `Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27
του Ν. 2081/1992 (Α` - 154).
 
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας όσν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
  5. Αποσκοπώντας στην προστασίο της κοινής ησυχίας των πολιτών,

Ηχορρύπανση: ο Νόμος μας προστατεύει, ο Νόμος εφαρμόζεται;

Νομική πλευρά του θέματος της Ηχορρύπανσης, Εισήγηση του Α. Γουργουλιάτου στο Φόρουμ ανάπτυξης 23/11/2013

 

Φίλες και φίλοι,

 

Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την ηχορρύπανση, πρέπει να καταστήσουμε σαφές το εξής: Η ηχορρύπανση δεν είναι ένα ενοχλητικό φαινόμενο που μας δυσκολεύει, όπως είναι ο καύσωνας ή μια καταιγίδα, για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε είναι μια κακή συνήθεια κάποιων ανθρώπων που ευχόμαστε να την κόψουν.

Διαβάστε περισσότερα: Ηχορρύπανση: ο Νόμος μας προστατεύει, ο Νόμος εφαρμόζεται;

Ηχορρύπανση απο δυνατή μουσική - Νομοθεσία

Δυνατή, ενοχλητική για τους άλλους μουσική, μπορεί να προέρχεται είτε από το γείτονα, είτε από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά το γείτονα, το αδίκημα τιμωρείται με πρόστιμο, ως πταίσμα, από τον Ποινικό Κώδικα, με το άρθρο 417 το οποίο μιλάει γενικά για τη διατάραξη της ησυχίας από κρότους και θορύβους, αλλά και από την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1995, η οποία μιλάει ειδικότερα για τη λεγόμενη κοινή ησυχία, δηλαδή 3:00 με 5:30 το μεσημέρι και 11:00 το βράδυ με 7:00 το πρωί για τους θερινούς μήνες (1/4 με 30.9), και 3:00 με 5:30 το μεσημέρι και 10:00 το βράδυ με 7:30 το πρωί για τους χειμερινούς μήνες (1/10 με 31.3). Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη, τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται σχεδόν τα πάντα που προκαλούν θόρυβο (εργασίες, ραδιόφωνα, χοροί, τραγούδια, φωνασκίες, διαπληκτισμοί). Επίσης απαγορεύεται και σε ώρες μη κοινής ησυχίας η με μεγάφωνα διαλάληση εμπορευμάτων ή καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων.

Διαβάστε περισσότερα: Ηχορρύπανση απο δυνατή μουσική - Νομοθεσία

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Πόρισμα: Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών, σχετικά με την πρόκληση ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και προέβη σε διαπιστώσεις και προτάσεις, τις οποίες έθεσε υπόψη του καθ' ύλη αρμόδιου Υπουργού Υγείας, χωρίς όμως να λάβει απάντηση, μέχρι σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Νομοθεσία για την όχληση από κατοικίδια ζώα

"Γενικά, ως προς το ποινικό κομμάτι:

Νόμος 4039/2012, άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο γ' : πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί

κοινής ησυχίας:

Άρθρο 8

Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

Διαβάστε περισσότερα: Νομοθεσία για την όχληση από κατοικίδια ζώα
Copyright (c) ixoripansistop.gr 2013. All rights reserved.
Designed by Ergologic S.A.