ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

                                                     ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 

  Για να αντιμετωπισθούν τέτοια μαζικά κοινωνικά φαινόμενα δεν φτάνουν μεμονωμένες αποσπασματικές και προσωρινές  παρεμβάσεις.Απαιτείται μία ολιστική, συστηματική και καλά σχεδιασμένη προσέγγιση που να κατευθύνεται στις πραγματικές αιτίες που δημιουργούν τοπρόβλημα και οι οποίες συνδέονται τόσο με την δομή και οργάνωση της κοινωνίας όσο και  με  το κοινωνικό εποικοδόμημα, την κουλτούρα που αναπαραγάγεικαι  ενισχύει τις εκδηλώσεις του φαινομένου.

 Η προσπάθεια αυτή για να έχει πιθανότητες επιτυχίας πρέπει να στηριχθεί από ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις ώστε να προκαλέσει ποιοτικές κοινωνικές αλλαγές.

 Στόχος μας είναι η  επιτυχής λειτουργία του δικτύου αυτού να εμπνεύσει, και  να κινητοποιήσει και άλλες δυνάμεις να συστρατευθούν στο πρόγραμμα.                                                 

 

            

                                     

Copyright (c) ixoripansistop.gr 2013. All rights reserved.
Designed by Ergologic S.A.