Το Δίκτυο Φορέων για την Προστασία από την Ηχορρύπανση στα Σχολεία της Πάτρας

Στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων του Δικτύου για την Προστασία από την Ηχορρύπανση, εκπρόσωποί του βρέθηκαν στο 8ο Γυμνάσιο της Πάτρας όπου και μίλησαν στους μαθητές για το θέμα.

Συγκεκριμένα, η Περιβαλλοντική ομάδα του 8ου Γυμνασίου με υπεύθυνο τον κ. Θ. Αϊβαλιώτη ο οποίος είναι και μέλος του Δικτύου και συμμετέχουσα την κ. Α. Παπαδοπούλου, ενημερώθηκε από το επίσης μέλος του Δικτύου κ. Μ. Κορδιστού, με εκτενή παρουσίαση για τις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Πριν από τη συνάντηση, δόθηκε ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τις επιπτώσεις της ηχορρύπανσης.Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση στην οποία οι μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις και τις απορίες τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές αν και γνώριζαν σε γενικές γραμμές το θέμα, δεν είχαν πλήρη επίγνωση της σοβαρότητάς του και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους γι επιπλέον πληροφόρηση. Αποφάσισαν δε να δημιουργήσουν δική τους παρουσίαση για το θέμα, αντλώντας πληροφορίες είτε και από άλλους ειδικούς είτε από το διαδίκτυο και να την παρουσιάσουν στην ημερίδα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο του Παν/ μίου της Πάτρας το Μάρτιο 2015 με οργανώτρια την καθηγήτρια κ. Μ. Μαργαρίτη.

Copyright (c) ixoripansistop.gr 2013. All rights reserved.
Designed by Ergologic S.A.