Ποιές είναι οι ώρες κοινής ησυχίας;

Από 1-Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου:

 -15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως  07.00

 Από 1-Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου:

 -15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως  07.30 

[ΦΕΚ 15Β/1996]

Copyright (c) ixoripansistop.gr 2013. All rights reserved.
Designed by Ergologic S.A.