Η πλατφόρμα Digital Forms χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες «cloud» και «mobile-computing» για την ολοκλήρωση υπηρεσιών συλλογής και διαμοιρασμού πληροφορίας/δεδομένων. Στόχος είναι η χρήση κινητών/έξυπνων συσκευών, ώστε να λειτουργούν ως απλά τερματικά προσφέροντας υπηρεσίες συλλογής δεδομένων. Η χρήση κινητών έξυπνων συσκευών αποτελεί ιδανική επιλογή για συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, καθώς είναι φθηνά, αξιόπιστα και όλοι ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν. 

Περισσότερα...

To ergoMobile Ordering αποτελεί μία καινοτόμα εφαρμογή και μια ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να έχουν σε πλήρη οργάνωση το τμήμα πωλήσεων τους και να αυτοματοποιήσουν την διαδικασία λήψης παραγγελιών από τους πελάτες τους.

Απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το σύστημα υποβοηθά τη συνεχή επέκταση της επιχείρησης χωρίς να θέτει γεωγραφικά όρια και υποστηρίζει την ανάπτυξή της και τη συνεχή επέκταση του πληροφοριακού της συστήματος σε νέα λειτουργικότητα, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών κλπ.

Περισσότερα...

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top