Έγκριση έλαβε η ερευνητική πρόταση της εταιρείας στο πλαίσιο του Α' κύκλου υποβολής, της Πράξης «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η ERGOLOGIC AEBE, σε συνεργασία με τις εταιρείες Crystal Audio - Συστήματα Ήχου και Εικόνας Α.Ε. και BLUEdev ΕΠΕ υπέβαλε ερευνητική πρόταση με τίτλο «Σύστημα λήψης και αναπαραγωγής διαδικτυακού πολυμεσικου υλικού υψηλής πιστότητας με έξυπνες λειτουργίες προσαρμογής στις απαιτήσεις του χρήστη» και ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση έλαβε έγκριση υλοποίησης από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

Η εταιρεία συμμετέχει ως βασικός partner στο έργο DynaCargo.  Η πρόταση έχει λάβει έγκριση στα πλαίσια της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς. 

Το προτεινόμενο έργο (Dynamic Cargo Routing on-the-Go) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης μεταφορών που διαχειρίζεται το μεταφερόμενο είδος και όχι μόνο το μεταφορικό μέσο.
Το DynaCargo σύστημα θα παρέχει μια υποδομή που θα αλλάξει δυναμικά τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων, που θα βασίζεται στις κυμαινόμενες χρονικά ανάγκες, στην εξάλειψη περιττών δρομολογίων οχημάτων, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές καυσαερίων και τις δαπάνες καυσίμων και προσωπικού.

Coordinator, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Τηλεπ/κών Συστημάτων και Δικτύων

Partner 2, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / ΑΘΗΝΑ ΕΚ

Partner 3, Ergologic ΑΕΒΕ

Partner 4, ORASYS ID ΑΕ

Partner 5, Mindware AE

Partner 6, Δήμος Ναυπακτίας

Η εταιρεία συμμετέχει ως βασικός partner στο έργο ΣΕΛΙΔΑ (Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης).  Η πρόταση έχει λάβει έγκριση στα πλαίσια της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς. 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση έντυπου υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία RFID, στην αποδοτική διασύνδεσή της με συστήματα Back Office αλλά και στην χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Object Naming Service - ONS) για την διάχυση της πληροφορίας που χαρακτηρίζει κάθε έντυπο υλικό. Το έργο θα υλοποιηθεί πιλοτικά στον φορέα «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» αποτυπώνοντας όλη τη γνώση που θα προκύψει από τις επιμέρους ενέργειες του έργου.

Coordinator, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / ΑΘΗΝΑ ΕK

Partner 2, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Partner 3, Ergologic ΑΕΒΕ

Partner 4, ORASYS ID ΑΕ

Partner 3, Πανεπιστήμιο Πατρών, Κεντρική Βιβλιοθήκη

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top