Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, εγκατάσταση, υλοποίηση και εκπαίδευση ενός πληροφοριακού συστήματος σύγχρονων υπηρεσιών βιβιλιοθήκης βασισμένων στην ταυτοποίηση / πρόσβαση / διαχείριση των χώρων, συλλογών και υπηρεσιών αυτής.

Περισσότερα...

Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του 'Ιντερνετ για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες – όπως στην χρήση κινητών τηλεφώνων από τους δημότες - και τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήσουν την ανάγκη υποστήριξης του συνόλου των δημοτών.

Περισσότερα...

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού Συστήματος Δημοκρατίας μέσω του οποίου οι δημότες του Δήμου θα μπορούν να συμμετέχουν ακόμη περισσότερο στη διαχείριση των τοπικών δημοτικών υποθέσεων, εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανάγκες τους.

Περισσότερα...

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της «Δομής για την Απασχόληση και τη Σταδιοδρομία (ΔΑΣΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)».

Περισσότερα...

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται τον προσδιορισμό του Πακέτου Φοιτητή και την παραγωγή, αποθήκευση και αποστολή του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ.

Περισσότερα...

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top