Επόμενη συνάντηση

Η επόμενη συνάντηση των μελών του Δικτύου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/6/2014 και ώρα 21.00´ στο χώρο της Κοινοτοπίας.
Στον ίδιο χώρο και την ίδια μέρα στις 20.00´, θα συναντηθούν τα μέλη της Κίνησης κατά της ηχορρύπανσης.