Απάντηση του υποψηφίου Δημάρχου Χρ. Πατούχα

 

www.anypotaktoi.gr

 

Πάτρα 29/4/2014

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

 

Οι ερωτήσεις σας:

 

-         Ποιες είναι οι θέσεις σας για το πρόβλημα της ηχορύπανσης στο Δήμο της Πάτρας;

-         Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ηχορύπανσης και ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε με την ανάληψη της Δημαρχίας;

-         Τι ουσιαστικό και αποτελεσματικό σκοπεύετε να πράξετε γενικά κατά της ηχορύπανσης αλλά και ειδικότερα κατά της κύριας πηγής ηχορύπανσης στο κέντρο της πόλης που είναι ορισμένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος;

 

Απάντηση:

Συμφωνούμε μαζί σας για την περιγραφή του προβλήματος. Συμφωνούμε ιδιαίτερα με την περιγραφή όλων των βλαβερών συνεπειών, τις οποίες η ηχορύπανση προκαλεί.

Η καθαρή άποψη μας, είναι η ηχορύπανση να μην υπάρχει ή στα πλαίσια του εφικτού να μειωθεί δραστικά και τα επίπεδα της να είναι στα όρια της μικρής όχλησης και του ανεκτού.

Θεωρούμε, ότι για την αντιμετώπιση αυτού αλλά και κάθε προβλήματος, απαιτείται ευρεία κοινωνική διαβούλευση και θέσπιση κανόνων. Ιδιαίτερα θα τονίσουμε, ότι από την εμπειρία της συμμετοχής μας για ένα μικρό διάστημα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται εκσυγχρονισμός του κανονισμού λειτουργίας της πόλης. Βεβαίως εκσυγχρονισμό έχει ανάγκη και η κείμενη νομοθεσία, που η διαμόρφωση της, είναι εν πολλοίς, αποτέλεσμα προχειρότητας και πελατειακών σχέσεων.

Πρώτο θέμα λοιπόν είναι η διαμόρφωση νέου πλαισίου- κανονισμού. Εμείς θα προτείνουμε τρίμηνη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Αυτούς που εσείς εκπροσωπείτε, τους επαγγελματίες, τις δημοτικές παρατάξεις και όποιον άλλο φορέα επιθυμεί. Κεντρικό θέμα, η απλή κοινή παραδοχή, ότι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ενός, δεν πρέπει να θίγει τα συμφέροντα άλλων, κυρίως της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ελπίζουμε, με έναν τέτοιο εξαντλητικό, παραγωγικό, διαφανή διάλογο, θα καταλήξουμε σε ομοφωνία, πρωταρχική προϋπόθεση κοινωνικής αποδοχής και δυνατότητας εφαρμογής του νέου κανονισμού.

Τα επόμενα βήματα, θα είναι τρίμηνη ευρεία ενημέρωση όλων, π.χ. διανομή του κανονισμού σε όλους τους φορείς και σε όλους τους επαγγελματίες, και μετά η πιστή εφαρμογή του αδιακρίτως. Από τις Δημοτικές υπηρεσίες, τις αστυνομικές αρχές και τα πολιτικά όργανα του Δήμου. Πιστεύουμε ότι με την πιστή εφαρμογή ενός τέτοιου κανονισμού λειτουργίας για διάστημα ενός χρόνου, θα εμπεδωθεί η αναγκαιότητα του και τα αποτελέσματα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, θα γίνουν ορατά.

Ο κανονισμός, θα εφαρμοσθεί σε όλη την έκταση του Δήμου, δεν συμφωνούμε μαζί σας ότι αυτό είναι κυρίως πρόβλημα του κέντρου.

Συμφωνούμε μαζί σας, ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής, προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση, κυρίως από την Δημοτική πλειοψηφία. Από την πλευρά μας, από όποια θέση μας κατατάξει η ψήφος των συμπολιτών μας, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε την πολιτική βούληση σαν καθολική αρχή.

 

Με κάθε τιμή

Για την Ανυπότακτη Πολιτεία

Χρήστος Πατούχας

Υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων