Η Βαρηκοϊα, η Άνοια και η νόσος Αλτσαϊμερ.

Σε πρόσφατη μελέτη του JohnHopkinsHospital της Βαλτιμόρης συσχέτισαν τον βαθμό βαρηκοΐας με την άνοια και τη νόσο Alzheimer

και αποδείχθηκε πως σε άτομα με βαρηκοΐα η απώλεια ακοής κατά 10db αυξάνει κατά 20% τον κίνδυνο εμφάνισης των παραπάνω ασθενειών, διότι ο εγκέφαλος αφιερώνει μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων του στην ακοή εις βάρος των υπόλοιπων εγκεφαλικών λειτουργιών.

Ο Ruben το 2000 μελέτησε την οικονομική επίπτωση των διαταραχών επικοινωνίας στην αμερικανική οικονομία και διαπίστωσε ότι κυμαινόταν μεταξύ 2,5% έως 3% του ΑΕΠ. Το 2005, η εταιρεία AccessEconomics της Αυστραλίας ανέλαβε να ποσοτικοποιήσει συνολικά τις οικονομικές επιπτώσεις από την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας - κώφωσης στην εθνική οικονομία.

Το τελικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής προκαλεί πραγματική κατάπληξη γιατί κοστολογεί ότι το ολικό οικονομικό κόστος στην οικονομία της Αυστραλίας ανερχόταν το 2005 στο απίστευτο ποσό των 11,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας. Η μελέτη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του ότι ο πληθυσμός της Αυστραλίας είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτόν της Ελλάδας. Στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ανάλογες μελέτες.

Copyright (c) ixoripansistop.gr 2013. All rights reserved.
Designed by Ergologic S.A.